กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-10-01  |   ข่าววันที่: 2018-09-28 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา)ได้ร่วมกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้ วิสัยทัศน์ "พะเยา สะอาด น่าอยู่" เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดพะเยา  นั้น


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (2,179)  ประวัติศูนย์.. (1,898) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,203) cpue.. (914) รับสมัครพนักงานราชการ.. (723) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (660) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (652) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (622) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (531) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (500) zoning.. (476) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (475) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (456) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (449) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (449) FMD 60.. (432) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (427) เงินทุนหมุนเวียน60.. (416) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (405) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (387)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com