การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ..คลิก

ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 นายสมศักดิ์  ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ โดย 
1. ทดสอบสารตกค้าง กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolone Group) และ กลุ่มเตตร้าไซคลิน (Tetracycline Group) 
2. รับตัวอย่างสัตว์น้ำจาก  ศปจ. ลำพูน และ ศปจ. เชียงใหม่ 
3. ออกใบรายงานผลกาทดสอบสารตกค้าง ฯ
โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคือ 
นส. สุทธาทิพย์  มาฟู นักวิทยาศาสตร์ และ นส. ศุภรางค์ ฝึกฝน ผู้ช่วยจ้างเหมา ทำหน้าที่ วิเคราะห์ทดสอบ
-นายจีรพันธ์ แก้วชา พนักงานห้องทดลอง ทำหน้าที่ รับตัวอย่างสัตว์น้ำ
-นายนายกฤตเมธ จี๋คำวัน พนักงานผู้ช่วยประมง ทำหน้าที่จัดการตัวอย่างและออกใบรายงานผล

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ... จำนวนผู้อ่าน 304  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ครั้งที่ 2/2566 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 288 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ... จำนวนผู้อ่าน 284 เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเร... จำนวนผู้อ่าน 245 8.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 17 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ชั้น อ.1-อ.3 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 8.ศึกษาดูงานเดือน มี.ค.66 วันที่ 17 มี.ค.66 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ชั้น อ.1-อ.... จำนวนผู้อ่าน 231 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566  เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่... จำนวนผู้อ่าน 231 การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2566 การปฏิบัติงานทดสอบสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 195 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ... จำนวนผู้อ่าน 185 เข้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทานพัฒนาเขตพระราชฐานพระตำหนักกว๊านพะเยา” เข้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกร... จำนวนผู้อ่าน 178 ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566 ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566... จำนวนผู้อ่าน 168


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

  รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527  email  ifphayao@gmail.com  โทรศัพท์ 054-431251  FAX 054480266  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6