วันครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 96

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


วันครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 96 วันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ ประจำปี 2565 เนื่องในงานวันครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 96 ณ. บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ท่าเรือ กว๊านพะเยา โดยมี นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ข้าราชการบุคลากรศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการและประมงอำเภอในพื้นที่เข้าร่วม สัตว์น้ำที่ปล่อย อาทิเช่น ปลากาดำ ปลาสร้อยลูกกล้วย จำนวน 300,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  247  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   165  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  154  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  141  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  141  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  131  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ