จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 วันที่ 31 สิงหาคม 2565  ณ ศาลาประชาคมตำบลแม่ใส (ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส) ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายนิกร กันคุ้ม หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา ร่วมกับนายชูสง่า ศิริสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา, ประมงอำเภอเมืองพะเยา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส, ตัวแทนสภาประชาชนจังหวัดพะเยา,ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลแม่ใส, ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุม โดยนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมมติที่ประชุมเห็นชอบในการดำเนินโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  247  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   165  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  153  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  141  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  141  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  131  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ