เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดพะเยา

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดพะเยา วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. นายสมศักดิ์ ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ โลหะกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบประกาศแต่งตั้งกลุ่มภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดพะเยา แบบบูรณาการ,นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ปี 2567, กรอบแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา และการจัดทำโครงการตามแผนฯ ณ  ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา (นางอัศนีย์ญา  บุษบาแย้ม) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  255   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   244  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   168  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  155  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  144  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  144  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  133  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  126  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ