เข้าร่วมตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้าง ประจำปี 2565

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


เข้าร่วมตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้าง ประจำปี 2565 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นางศิริรัตน์ โลหะกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนรินทร์  ตันชูชีพ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) นางสาวสุทธาทิพย์ มาฟู นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานราชการ) และนางสาวนลพรรณ วงศ์ถา พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าร่วมตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้าง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร  ตามกำหนดการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วย การตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และโอกาสในการปรับปรุง การตรวจเอกสารหลักฐานและบันทึกที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  250  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   244  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  210  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   167  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  155  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  143  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  142  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  133  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  125


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ