ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 นายสมศักดิ์  ทองหุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมด้วยนางโสภิศ  จตุรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การเลี้ยงปลาและการเพาะพันธุ์ปลา ในโครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการบุคลากร ตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวนทั้งหมด 40 ราย ภาคบรรยายนำเสนอให้ความรู้เบื้องต้นโดยนายสมศักดิ์  ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และขั้นตอนการปฏิบัติ โดยนางโสภิศ จตุรงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  247  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   165  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  153  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  141  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  141  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  131  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ