ข้อมูลนักท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ข้อมูลนักท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2018-12-19 |  อ่าน: 470 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (3,386)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (3,294) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,722) cpue.. (1,444) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,145) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (1,044) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (968) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (962) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (865) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (805) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (803) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (779) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (776) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (725) zoning.. (665) FMD 60.. (664) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (662) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (648) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (598)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527