ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.เกษตรอินทรีย์ 9000

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.เกษตรอินทรีย์ 9000 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา นำโดยนางศิริรัตน์ โลหะกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวโสภาพรรณ แสงผาบ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายจีรพันธ์ แก้วชา พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) ร่วมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.เกษตรอินทรีย์ 9000 กับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง นำโดย นางจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชำนาญการ นายจเร กุลฑลรัตน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนางนงคราญ  จิรชีวะ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) โดยเข้าตรวจประเมินฟาร์มฯ อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 6 เดือน ในพื้นที่ อ.จุน และ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จำนวน 13 ราย โดยเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ทั้ง13 ราย มีความตั้งใจและสมัครใจในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  271   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  231  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   205  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  203  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  184  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  178  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  166  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   161  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  160  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  159


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ