เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยุวประมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยุวประมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยุวประมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมยุวประมง และได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับยุวประมงได้ทราบโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาวันที่ 13 มกราคม 2565 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยุวประมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมยุวประมง และได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับยุวประมงได้ทราบโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  247  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   166  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  154  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  141  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  141  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  131  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ