ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล ต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ที่เข้ามาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนำผู้เรียนจำนวน ๕o คน ครู/ที่เลี้ยงเด็กพิการ ควบคุม จำนวน ๕๒ คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ คนเข้าร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกใน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ประสบการณ์ และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  290   บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   280  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  273  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  216  เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเร...  197  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  172  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  162  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “The Ecosystem Approach to Fisheries Management for Meko...  159  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  158  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ