ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่ายประจำเดือน เมษายน 2564

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่ายประจำเดือน เมษายน 2564 ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย ประจำเดือนเมษายน 2564                                                                             

ชนิดพันธุ์ปลา ขนาด (ซม.) ราคา (สต./บาท)
ปลาไน   3-5 ซม. 20 สตางค์
ปลาบึก  3-5 นิ้ว   60 บาท
ปลาบึก 5-7 นิ้ว 80 บาท
ปลาบึก 7-10 นิ้ว 100 บาท

**ปลาบึกมีตลอดนะจ้า**

สามารถโทรสั่ง จองและสอบถามราคาพันธุ์ปลา ได้ที่เบอร์ 054-480-527

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  255   ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  212   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   199  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   180  การประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง CPUE ครั้งที่ 2/2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่...  169  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   157  ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของหน่วยขุดลอก...  155  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565   152  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้ให้ความรู้ด้านการประมง แก่นักเรี...  151  ร่วมประชุมหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบ...  132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ