ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โดย นางศิริรัตน์ โลหะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ รับมอบพันธุ์ปลาเทพา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม "พาปลาน้ำโขงกลับบ้าน กว๊านพะเยา" รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา ทั้งสิ้น 31,100,000 ตัว โดยใช้น้ำเชื้อปลาเพศผู้จากชาวประมงที่จับได้จากแม่น้ำโขงและตัวผู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ผสมกับไข่ปลาจากแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในศูนย์ฯ จำนวน 1 ตัว โดยแม่พันธุ์ที่ใช้มีน้ำหนักตัว 25 กิโลกรัม ดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาล ในวันที่ 19-24 สิงหาคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  274   ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  221   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   202  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   186  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   178  การประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง CPUE ครั้งที่ 2/2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่...  174  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565   158  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้ให้ความรู้ด้านการประมง แก่นักเรี...  158  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  157  ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของหน่วยขุดลอก...  156


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ