เข้าตรวจสอบพื้นที่กว๊านพะเยาแนววัดกลางน้ำ (วัดติโลกอาราม) แนวเขตหลังโรงพยาบาล และแนวร่องน้ำอิงเดิมหน้าสะพานขุนเดช กรณีมีข้อร้องเรียนพบการเกิดสาหร่ายปริมาณมากเป็นปัญหาในการทำประมงฯ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


เข้าตรวจสอบพื้นที่กว๊านพะเยาแนววัดกลางน้ำ (วัดติโลกอาราม) แนวเขตหลังโรงพยาบาล และแนวร่องน้ำอิงเดิมหน้าสะพานขุนเดช กรณีมีข้อร้องเรียนพบการเกิดสาหร่ายปริมาณมากเป็นปัญหาในการทำประมงฯ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกับนายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง และนายชูสง่า ศิริสิทธิ์ ห้วหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา เข้าตรวจสอบพื้นที่กว๊านพะเยาแนววัดกลางน้ำ (วัดติโลกอาราม) แนวเขตหลังโรงพยาบาล และแนวร่องน้ำอิงเดิมหน้าสะพานขุนเดช กรณีมีข้อร้องเรียนพบการเกิดสาหร่ายปริมาณมากเป็นปัญหาในการทำประมง และอาจจะมีน้ำเสียส่งผลถึงระบบประปาในจังหวัดพะเยา เบื้องต้นพบว่ามีสาหร่ายขึ้นหนาแน่นในบริเวณที่มีความลึกน้อยกว่า 1 เมตร ประกอบด้วยสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายเส้นด้ายเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 80 สาเหตุน่าจะมาจากฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำลดลงทำให้สาหร่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้รวบรวมข้อมูลและสรุปแนวทางจัดการนำเสนอจังหวัดพะเยาผ่านสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  250  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   244  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  210  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   167  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  155  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  142  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  142  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  132  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  125


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ