เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการปรับปรุงถนน และสะพานริมกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันออก แนวโบราณสถานบ้านร่องไฮถึงสะพานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการปรับปรุงถนน และสะพานริมกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันออก แนวโบราณสถานบ้านร่องไฮถึงสะพานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-23  |   ข่าววันที่: 2021-06-21 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกับนายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) และนายชูสง่า ศิริสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการปรับปรุงถนน และสะพานริมกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันออก แนวโบราณสถานบ้านร่องไฮถึงสะพานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และสมาคม SME จังหวัดพะเยา เป็นต้น โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการปรึกษาหารือในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม   (247)   ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช  (232)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ... (230)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา  (226)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (223)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (223)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพ... (189)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจาก... (154)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจื... (142)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตา... (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527