เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการปรับปรุงถนน และสะพานริมกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันออก แนวโบราณสถานบ้านร่องไฮถึงสะพานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการปรับปรุงถนน และสะพานริมกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันออก แนวโบราณสถานบ้านร่องไฮถึงสะพานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกับนายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) และนายชูสง่า ศิริสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการปรับปรุงถนน และสะพานริมกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันออก แนวโบราณสถานบ้านร่องไฮถึงสะพานชุมชนบ้านแม่ต๋ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และสมาคม SME จังหวัดพะเยา เป็นต้น โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการปรึกษาหารือในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  240  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  194  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   165  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  152  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกร...  146  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  140  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ