ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์น้ำตามาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) ของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์น้ำตามาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) ของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |   ข่าววันที่: 2021-06-17 |  อ่าน: 216 ครั้ง
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา นำโดย นางศิริรัตน์ โลหะกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวโสภาพรรณ แสงผาบ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) นายจีรพันธ์ แก้วชา พนักงานห้องทดลอง (พนักงานราชการ) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา นำโดย นางขวัญจิรา เจียมประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประมง) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง นำโดย นางจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชำนาญการ นงคราญ จิระชีวะ เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) นายจเร กุลฑลรัตน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน นำโดย นายสมพร  เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์น้ำตามาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) ของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย ในการดำเนินงาน เกษตรกรให้ความร่วมมือการให้ข้อมูลในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527