ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ “ Big Cleaning Day”

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ “ Big Cleaning Day” วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ “ Big Cleaning Day” จากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้จัดการทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ฝั่งไซต์ A และ B รวมถึงประเมินความเสียหาย ที่เกิดกับอาคารพัสดุ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมต่อไป    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  250  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   244  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  210  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   167  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  155  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  142  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  142  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  132  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  125


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ