ร่วมพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจากการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนียภาพ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ร่วมพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจากการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนียภาพ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการได้เข้าร่วมพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจาการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนีย์ภาพป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว ซึ่งจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่ลานอนุสารีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจาการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนีย์ภาพ  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564 โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยาร่วมในพิธี โดยการจัดงานดังกล่าวทางจังหวัดพะเยา ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีการคัดกรองบุคคล ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและมีเจลล้างมือบริการ ณ จุดก่อนเข้าไปในบริเวณงานพิธีด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  250  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   244  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  210  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   167  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  155  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  142  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  142  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  132  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  125


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ