ร่วมพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจากการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนียภาพ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ร่วมพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจากการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนียภาพ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-04-16 |  อ่าน: 175 ครั้ง
 

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการได้เข้าร่วมพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจาการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนีย์ภาพป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานพิธีประเพณีแกล้มเลี้ยงพญางำเมือง และสักการะสระเกล้าดำหัว ซึ่งจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นที่ลานอนุสารีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา เนื่องในโอกาสขอขมาหลังจาการบูรณะองค์พระอนุสาวรีย์ และปรับปรุงทัศนีย์ภาพ  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2564 โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยาร่วมในพิธี โดยการจัดงานดังกล่าวทางจังหวัดพะเยา ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีการคัดกรองบุคคล ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและมีเจลล้างมือบริการ ณ จุดก่อนเข้าไปในบริเวณงานพิธีด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม .. (241)   ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา.. (222)  ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช.. (220)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนป.. (218)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (208)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (208)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา .. (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา.. (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพืชบ่อพักน้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.. (139)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา.. (127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527