ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตในกรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ บ้านร่องไฮฯ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตในกรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ บ้านร่องไฮฯ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมธนารักษ์ กรมศิลปากร และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตในกรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ บ้านร่องไฮ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยทางคณะตรวจสอบได้ชี้แจงให้ทางผู้ประกอบการไม่สร้างร้านค้าถาวรและจะต้องใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง และไม่รุกล้ำลงในกว๊านพะเยา และทางกรมประมงได้ให้ข้อเสนอแนะในการขอใช้พื้นที่โดยให้ทางบริษัทประชารัฐสามัคคีพะเยา ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับในการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุเพื่อเสนอให้ทางกรมประมงพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  250   บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  240  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  194  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   165  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  152  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกร...  146  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  140  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ