ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตในกรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ บ้านร่องไฮฯ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตในกรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ บ้านร่องไฮฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 247 ครั้ง
 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กรมธนารักษ์ กรมศิลปากร และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตในกรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐฯ บ้านร่องไฮ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยทางคณะตรวจสอบได้ชี้แจงให้ทางผู้ประกอบการไม่สร้างร้านค้าถาวรและจะต้องใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง และไม่รุกล้ำลงในกว๊านพะเยา และทางกรมประมงได้ให้ข้อเสนอแนะในการขอใช้พื้นที่โดยให้ทางบริษัทประชารัฐสามัคคีพะเยา ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับในการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุเพื่อเสนอให้ทางกรมประมงพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม   (247)   ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช  (232)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ... (230)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา  (226)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (223)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (223)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพ... (189)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจาก... (154)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจื... (142)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตา... (130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527