ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนงานของกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ได้ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ำจืด (CPUE) จ.เชียงราย

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนงานของกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ได้ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ำจืด (CPUE) จ.เชียงราย วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ประเมินชนิด และปริมาณสัตว์น้ำ ในชุมชนแม่น้ำโขง บริเวณแหล่งน้ำหนองแสล๊บ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก่อนดำเนินงานตามแผนงานของกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง และคณะกรรมการแหล่งน้ำ ได้ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ำจืด (CPUE) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ได้ติดตั้งป้ายโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงประจำปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  263   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  224   เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022    201  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  198  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   195  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  176  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  173  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  151  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   151  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ