link หน่วยงานในสังกัด กบร.

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

link หน่วยงานในสังกัด กบร. 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2018-02-23  |   ข่าววันที่: 2018-02-23 |  อ่าน: 407 ครั้ง
 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตราด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จันทบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประแสร์

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ระยอง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชลบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เพชรบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพานน้อย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปากพนัง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ขนอม

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปัตตานี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ระนอง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พังงา

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คุระบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตรัง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สตูล

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปากบารา

 


 Tags

  •  บทความ
  • ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 ปริมาณสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 63 link หน่วยงานในสังกัด กบร. ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 63 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนตุลาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 62 link ด่านตรวจสัตว์น้ำ ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 62 ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนมีนาคม62 กรมประมงขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ G-Chat link หน่วยงานในสังกัด กบร.
  •  Hit 20 อันดับ
  • ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนกลาง นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน พร้อมคณะ โดยตรวจสอบประสิทธิ์ภาพการตรวจเรือประมงและให้คำแนะนำเทคนิคการตรวจเรือแก่เจ้าหน.. (1,503)  พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ.. (1,181) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (1,145) คณะชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ศปมผ... (1,025) ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (1,024) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (958) น.อ. ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน.. (953) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (885) ประชุมชี้แจงการดำเนินการขึ้นสัตว์น้ำใน ณ ท่าเทียบเรือที่ถูกต้อง.. (853) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (853) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงบางสะพาน.. (845) คณะติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงบางสะพาน.. (836) พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์ รอง ผอ.ศรชล.เขต1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ บางสะพานจว.ประจวบคีรีขันธ์ .. (831) คณะติดตามและตรวจเยี่ยมของศูนย์ PIPO.. (827) ชุดตรวจจากส่วนกลาง มาตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และใช้บัตร ATM.. (801) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (800) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (783) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (782) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. (782) วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง.. (779)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140