น.อ. ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


น.อ. ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 น.อ.ปริดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.กปก.ทรภ.1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงบางสะพาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง โดยมี ร.อ.คณิศร ผาสุขสรรพ์ (ผช.หน.ศคค.บางสะพาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!