ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการปิดอ่าวไทย ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ปี 2561 ช่วงที่ 1

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการปิดอ่าวไทย ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ปี 2561 ช่วงที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -  ออกเรือประมงบางสะพาน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือที่มาแจ้งเข้า - ออก

โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปิดอ่าวไทย ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ปี 2561 ช่วงที่ 1 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-693066   032-693066   แฟนเพจ