โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็ปไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่2

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็ปไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่2 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้บุคลากรสังกัด กบร. จำนวนทั้งหมด 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561, รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะการจัดทำเว็บไซต์กรมประมง ของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกองฯ และเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-693066   032-693066   แฟนเพจ