ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-11  |   ข่าววันที่: 2018-07-11 |  อ่าน: 369 ครั้ง
 

กรมประมง เปิดรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ประชาชน ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ผู้ที่มีไว้ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามกฎกระทรวงดังกล่าว เตรียมเอกสารหลักฐานการได้มา ถาพถ่าย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถยืนยันเพื่อนำมาแจ้งครอบครองต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับจำหน่ายการนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งการครอบครองได้ ณ ท้องที่ที่ครอบครอง ดังต่อไปนี้
1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
2. ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่นั้น
สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้ที่ www4.fisheries.go.th/fishmanagement

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง.. (1,164)  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม.. (841) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (840) เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท.. (783) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ .. (751) โครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต.. (533) ขั้นตอนขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (512) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสตูล.. (510) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ.. (506) ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค.. (482)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

     กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900