เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท

 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-20  |   ข่าววันที่: 2018-04-20 |  อ่าน: 782 ครั้ง
 

 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เข้าร่วมการบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอทแบบ Direct Thermal Decomposition Mercury Analyzer with Extended Range Triple-Detector Sequential Dual-cells optics for Pure Performance ในตัวอย่างที่เป็นของแข็ง โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท  Coax Group Corperation LTD. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ปรอทในตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์น้ำและดินตะกอน

 

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง.. (1,164)  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม.. (841) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (840) เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท.. (782) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ .. (751) โครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต.. (532) ขั้นตอนขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (512) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสตูล.. (510) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ.. (506) ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค.. (482)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

     กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900