บุคลากร กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
นายสมชาย วิบุญพันธ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวศรัณย์ธร ภูวนันเรืองขจร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสราลี ชูฉิม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุปราณี ชาติทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายคมสุพิทย์ มหาวิจิตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพิรุณ จันทร์เทวี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอังสมา อรัญถิตย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฐิติกาญจน์ บู่สามสาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นายวรกานต์ เบ็ญจมินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสิทธิพล ฉลาดดี

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    Ficg.marine@gmail.com   029406559   029406559