การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นที่ 19–20 เมษายน 2565 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางยุวดี อุดมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ดัวแทนจากกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัด ศพช. สมุทรสงคราม เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าวให้ มีคุณภาพผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM ทั้งภายทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625