เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2565 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระดังงา ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา เป็นประธานในที่ประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625