ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าด่านตรวจประมงกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual อย่างเคร่งครัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินจากชุด FIT โดยมีผู้เข้าร่มประชุม จำนวน 9 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ   1,915   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   124  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  119  คู่มือชาวประมงพาณิชย์   106  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565   104  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด่านตรวจประ...  104  นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกร...  95  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256...  93  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  91  กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ