นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT)

 ด่านตรวจประมงกระบี่


นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) โดยมี น.อ.เพิ่มพงษ์ จันทพิมพะ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสังเกตการณ์การตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากตรวจสอบเรือประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รักษาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพประมงของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) โดยมี น.อ.เพิ่มพงษ์ จันทพิมพะ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสังเกตการณ์การตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากตรวจสอบเรือประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รักษาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพประมงของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  299   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   73  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ