ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ ประมงจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 800,000 ตัว ณ ท่าเรือคลองเขม้า หมู่ที่ 3 บ้านควนต่อ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ   1,915   ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565   124  นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพขรศรี ประธาน...  119  คู่มือชาวประมงพาณิชย์   106  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565   104  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด่านตรวจประ...  104  นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกร...  95  รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256...  93  นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า...  91  กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือน เมษายน 2565   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ