รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-03  |   ข่าววันที่: 2018-08-03 |  อ่าน: 1,072 ครั้ง
 

        ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) สังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามผลการรับรองของ สำนักงาน ก.พ.
ใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมงทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลยและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

*** หมายเหตุ ***
ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานวุฒิการศึกษาตามประกาศกรมประมง 
1.สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ถนนเดิมบาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561 ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. และภาค บ่าย 13.00 - 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
        ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ หน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-422-067 

วิธีการเลือกสรร   
- ทักษะ ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ต้อนรับ พลตรี กฤตภาส สมิทธิอาภรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ.. (1,597)  บริษัท วูดบิวลี่ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการ .. (1,567) ต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราภัษ อัจจิมางกูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ พร้อมคณะนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการจัดการประมง คณ.. (1,428) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 .. (1,330) นายสนธยา  บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต ๑ (สมุทรสาคร) เป็นประธานประชุมประชาสัมพันธ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประม.. (1,208) ต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ .. (1,130) หน่วยงานภายใน.. (1,085) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา.. (1,072) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (1,053) ต้อนรับ ผอ. ศูนย์.. (1,033)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

     ถนนเดิมบาง  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐