จัดประชุมหารือการดำเนินงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

จัดประชุมหารือการดำเนินงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-09  |   ข่าววันที่: 2021-02-25 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง จัดประชุมหารือการดำเนินงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมผ่านระบบ Application : ZOOM Cloud Meeting กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดเสวนาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  โดยมีนายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นประธาน ณ ห้องประชุม          ปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,944)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,150) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,129) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,084) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (835) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (834) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (751) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (716) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (716) ประชุมเรื่อง .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900