ประชุมเรื่อง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

ประชุมเรื่อง  

บทความหลัก

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-23 |  อ่าน: 614 ครั้ง
 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานในการประชุม
“การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย”เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้ดำเนินงานดังนี้

1. การส่งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการประมง
ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม โดยดำเนินการส่งเสริมให้มีการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม หรือกิจกรรมการบูรณะฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียมในจังหวัดชายฝั่งทะเล

1.2 กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน โดยดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำเขตอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบริเวณชุมชนในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล

2. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

2.1 กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง เพื่อสร้างแหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่ธรรมชาติโดยเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย และเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน

2.2 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำชุมชน ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน (ชุมชนใหม่ และชุมชนเดิม)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเพื่อการเผยแพร่.. (2,594)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (993) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (935) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (840) พิกัดการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) แหล่งใหญ่ กรมประมง.. (764) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (757) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (729) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (679) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (638) ประชุมเรื่อง .. (614) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (612) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง จัดแสดงนิทรรศการโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัต.. (532) คู่มือธนาคารไข่หมึก.. (530) งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง.. (518) การฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.. (491) พิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์.. (490) โครงการฝึกอบรม .. (487) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 49-15-04 และ กปม. 49-15-05.. (468) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมง” รุ่นที่1.. (457) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง.. (422)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900