ประชุมเรื่อง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

ประชุมเรื่อง  

บทความหลัก

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-23 |  อ่าน: 698 ครั้ง
 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นประธานในการประชุม
“การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย”เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้ดำเนินงานดังนี้

1. การส่งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการประมง
ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม โดยดำเนินการส่งเสริมให้มีการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม หรือกิจกรรมการบูรณะฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียมในจังหวัดชายฝั่งทะเล

1.2 กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน โดยดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำเขตอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบริเวณชุมชนในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล

2. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

2.1 กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง เพื่อสร้างแหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่ธรรมชาติโดยเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย และเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน

2.2 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำชุมชน ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำของชุมชน (ชุมชนใหม่ และชุมชนเดิม)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,957)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,153) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,135) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,090) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (837) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (836) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (753) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (719) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (717) ประชุมเรื่อง .. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900