เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-28  |   ข่าววันที่: 2019-11-27 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

                  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ โดยเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอประสบการณ์การแก้ปัญหาการทำประมง IUU ของทั้ง 2 ฝ่าย การนำเสนอมาตรการในการป้องกันไม่ให้เรือประมงรุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือจัดสร้างปะการังเทียมในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,944)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,150) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,129) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,084) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (835) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (834) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (751) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (716) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (716) ประชุมเรื่อง .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900