โครงการฝึกอบรม

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

โครงการฝึกอบรม  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-24  |   ข่าววันที่: 2017-03-03 |  อ่าน: 555 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมงได้จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมง” รุ่นที่2  ให้แก่บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจำนวน 30 คน เรื่องความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและลักษณะของข้อมูลด้านการประมงทะเล, ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ, ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (โปรแกรม R และโปรแกรม Statistica) ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,957)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,153) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,135) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,089) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (837) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (836) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (753) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (719) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (717) ประชุมเรื่อง .. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900