หน้าที่และความรับผิดชอบ

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2017-04-20  |   ข่าววันที่: 2017-04-20 |  อ่าน: 838 ครั้ง
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

1. ศึกษา วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดำรงชีวิตอยู่ ชนิด ขนาดของสัตว์น้ำที่อาศัยในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำสัตว์น้ำปล่อยสู่แหล่งน้ำทดแทนอย่างเหมาะสม

2. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง เพื่อปรับปรุงแหล่งอาศัยฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ

3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ

4. ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามการปล่อยสัตว์น้ำ ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

            5. กำหนดแนวทางการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงและทรัพยากรประมง

            6. ดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

                        7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,958)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,154) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,135) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,091) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (838) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (837) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (753) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (719) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (718) ประชุมเรื่อง .. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900