หน้าที่และความรับผิดชอบ

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2017-04-20  |   ข่าววันที่: 2017-04-20 |  อ่าน: 730 ครั้ง
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

1. ศึกษา วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดำรงชีวิตอยู่ ชนิด ขนาดของสัตว์น้ำที่อาศัยในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำสัตว์น้ำปล่อยสู่แหล่งน้ำทดแทนอย่างเหมาะสม

2. ศึกษา วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง เพื่อปรับปรุงแหล่งอาศัยฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ำ

3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ

4. ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามการปล่อยสัตว์น้ำ ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

            5. กำหนดแนวทางการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงและทรัพยากรประมง

            6. ดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

                        7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเพื่อการเผยแพร่.. (2,594)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (994) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (936) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (840) พิกัดการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) แหล่งใหญ่ กรมประมง.. (764) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (758) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (730) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (679) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (639) ประชุมเรื่อง .. (614) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (612) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง จัดแสดงนิทรรศการโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัต.. (532) คู่มือธนาคารไข่หมึก.. (530) งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง.. (519) การฝึกอบรม เทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.. (491) พิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์.. (490) โครงการฝึกอบรม .. (487) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 49-15-04 และ กปม. 49-15-05.. (468) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมง” รุ่นที่1.. (457) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง.. (422)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900