ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-19  |   ข่าววันที่: 2018-09-19 |  อ่าน: 248 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 เวลา.09.30..16.30.น. ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง โดยมี นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นประธานในการประชุม.เนื่องจากมีการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลต้องดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหารกรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,944)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,150) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,129) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,084) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (835) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (834) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (751) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (716) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (716) ประชุมเรื่อง .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900