โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-17  |   ข่าววันที่: 2018-09-05 |  อ่าน: 251 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย และรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสังกัดกรมประมงที่ร่วมดำเนินการแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย รวมถึงผู้ร่วมดำเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ 22 จังหวัดชายทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ระนอง ตรัง สตูล กระบี่ พังงา และจังหวัดภูเก็ต ในระหว่าง วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ อิงธาร รีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (2,944)  ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลงบประมาณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มทษ.57-05-01และ มทษ.57-05-02.. (1,150) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2562.. (1,129) ดำน้ำสำรวจติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กปม. 43-25-06.. (1,084) กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กรมประมงร่วมกับทหารเรือจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังเทียมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพ.. (835) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (834) กรมประมงร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จับมือพันธมิตร อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั.. (751) การติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม).. (716) กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (716) ประชุมเรื่อง .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

     อาคารปลอดประสพชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900