โครงการยุวประมง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง


โครงการยุวประมง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 นายชนนวัช? อุตสาสาร? ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการยุวประมง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายเกษตร กันธิยะวงค์ประมงอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมยุวประมง และได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับยุวประมงได้ทราบ ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   111   ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   103  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   100  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   98  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   97  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   94  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   93  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดลำปาง   91  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   88  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ...  85

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000    kiulom.lp@gmail.com   054-334183   054-334183   แฟนเพจ