โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

ข่าว กตป.

 เผยเเพร่: 2018-03-22  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 200 ครั้ง
 

ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประมงอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา ให้ความรู้ข้อกฎหมาย ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำประมง และปัญหาแหล่งน้ำของพื้นที่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000