โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

ข่าว กตป.

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-22  |   ข่าววันที่: 2019-11-18 |  อ่าน: 167 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดย นายชูศักดิ์ จงงาม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมด้วยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ และเจ้าหน้าที่ชุดควบคุม รวม 5 นาย จัดทำประชาคมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกับชาวบ้านบ้านท่านาง ณ ศาลาประชาคมวัดท่านาง ต.ล้อมแรด อ.ล้อมแรด จ.ลำปาง โดยมีประมงอำเภอเถิน และชาวบ้านเข้าร่วมประชาคม จำนวน 60 คน และมีมติในที่ประชุม ลงมติยอมรับในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 ใน “หนองท่วม” บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ

  • Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000