ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

ข่าว กตป.

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |   ข่าววันที่: 2021-08-27 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมง บริเวณอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ อำเภอ แจ้ห่ม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลการปฏิบัติงาน ออกตรวจพื้นที่เขื่อนดอยงู ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และลำน้ำวัง ตำบลร่องเคาะ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม ตำบลทุ่งฝาย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำประมง และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (134)   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปีงบประมาณ 2564   (130)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (119)  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอย... (117)  โครงการประมงร่วมอาสา พาปลากลับบ้าน "พาปลาแม่น้ำโขง กลับบ้านกว๊านพะเยา"  (104)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (98)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (97)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (96)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (92)  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ  (89)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000