ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง


ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)..คลิก

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน ได้ติดตามการดำเนินงานของชุมชนอนุรักษ์ และศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

รายละเอียด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  email  kiulom.lp@gmail.com  โทรศัพท์ 054-334183  FAX 054-334183  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6