ประชาสัมพันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |   ข่าววันที่: 2020-07-01 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 เข้าพบปะผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 บ้านหาดไข่เต่า  ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  พูดคุยทำความเข้าใจถึงเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ประเภทอวนล้อมจับและเครื่องมืออื่นๆ

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (511)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (204) ควบคุมการทำการประมง.. (171) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (165) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (155) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (150) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (148) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (147) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (146) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (146) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (144) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (142) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (139) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (137) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (137) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (131) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (127) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (124) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (122) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (118)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120