ประชุมประจำเดือน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ประชุมประจำเดือน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-30  |   ข่าววันที่: 2020-06-30 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ประชุมประจำเดือนติดตามผลการปฏิบัติงานทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงงบประมาณวางแผนการทำงาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมงานในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขให้บรรลุตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (497)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (190) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (157) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (147) ควบคุมการทำการประมง.. (142) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (140) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (139) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (134) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (132) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (130) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (130) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (130) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (129) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (127) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (126) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (121) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (114) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (113) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (113) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (111)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120