การกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค


การกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง และหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพัทลุง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้าน“ Fisherman shop @ phattalung”ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ “กระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค” ณ ศูนย์ผลิตสินค้า OTOP อบจ.พัทลุง เพื่อสร้างรายได้พลิกคืนเศรษฐกิจครัวเรือนและเป็นประโยชน์ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ได้มีช่องทางการตลาด สามารถกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เป็นการช่วยเหลือเกษตรระยะยาว เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019