บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง
นายสมชาย แสงกลัด

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พัทลุง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวกาญจนา ขุนเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวิชัย จันสังสา

ช่างเครื่องเรือฯช3

ลูกจ้างประจำ

    


นายยุทธิวงศ์ จิระธรรมอุทัย

ช่างเครื่องเรือฯช3

ลูกจ้างประจำ

    


นายนิพร อ่อนสง

กะลาสี บ3

ลูกจ้างประจำ

    


นายโชคชัย เตชะวันโต

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น2

พนักงานราชการ

    


นายประจักษ์ แซ่ด่าน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1

พนักงานราชการ

    


นายไพโรจน์ รัตนพันธ์

กะลาสี

พนักงานราชการ

    


นายภราดร เอี่ยมศิริ

กะลาสี

พนักงานราชการ

    


นายวาระ สิทธิพันธ์

กะลาสี

พนักงานราชการ

    


นายนัฏพงศ์ ปรีชา

กะลาสี

พนักงานราชการ

    


นายศักดิ์ชาย ยัสสระ

เจ้าพนักงานประมง

พนักงานราชการ

    


นางสาวอังคณา สุทธิรักษ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พนักงานราชการ

    


นายพิเชต ช่วยชม

พนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมา

    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

 222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120