ข่าวกิจกรรม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (511)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (204) ควบคุมการทำการประมง.. (171) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (166) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (157) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (151) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (150) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (148) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (147) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (146) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (144) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (143) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (139) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (138) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (138) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (131) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (129) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (128) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (122) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (118)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120